Om Folkeuniversitetet


forside

Hvad er Folkeuniversitetet?
Folkeuniversitetet er for alle! Det er her, du henter ny inspiration og indsigt og samtidig møder mennesker med samme interesse som dig selv.
   Vi stiller ingen krav om forkundskaber eller uddannelse - enhver der har lyst og interesse – uanset uddannelse - kan blive præsenteret for den nyeste viden.

Formål og aktivitet
Folkeuniversitetet blev etableret i København i 1898. Siden blev det lands- dækkende, og i dag dækkes aktiviteten af afdelinger i de fire universitetsbyer København, Aarhus, Odense og Ålborg samt af 96 lokale komiteer spredt over hele landet.
   Folkeuniversitetets aktiviteter hører ind under Folkeoplysningsloven. De har til formål gennem folkeoplysende foredrags- og undervisningsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.
   Alle undervisere har en uddannelses- og forskningsmæssig baggrund i de områder, de underviser i, men der lægges samtidig meget vægt på deres evne til at formidle stoffet på en måde, så det er tilgængeligt for alle.
   Den samlede folkeuniversitetsvirksomhed trækker årligt (2012) mere end 138.000 deltagere, og der gennemføres mere end 13.400 dobbelttimer (2x45 min.).                                                                                       fu logo