Program efterår 2017


forside

Alle foredrag er arrangeret af de nævnte organisationer i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Vi samarbejder med Aarhus Universitet om tre Offentlige foredrag i naturvidenskab

Programmet kan hentes i pdf-formatKalender

 5. september
 19. september
 26. september
 3. oktober
 12. oktober
  24. oktober
 7. november
 7. november
 16. november
 21. november
 28. november
 12. december

---

 Jens Aaberg: En 100-år gammel skilsmissesag
 Niels Brimnes:
De danske kolonier i Indien. Tranquebar...
 Karen M. Frei og Louise Felding: Egtvedpigen
 Erik Kulavig: Den russiske revolution 1917
 Niels Kærgaard: Kristendom og velfærdsstat

 Vigand D. Rasmussen: Med vej og bane gennem Vejle Ådal
 Kenn Tarbensen: Virksomhedsarkiver som slægts- og lokalhistoriske kilder
 OFN Steen Hannestad: Big Bang og det usynlige univers
 OFN Karl Anker Jørgensen: Spejlbilleder og molekyler
 OFN Tobias Wang og Henrik Birkedal: Inspiration fra naturen
 Anders Grosen: Vejle Ådal og Vejle Å - dannelse og udnyttelse
 Louise Nyholm Kallestrup: 'I disse tider' - Reformationen og trolddomsforfølgelserne
 Om Offentlige foredrag i naturvidenskab


Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mereHusk at melde dig til i god tid til de foredrag, hvor tilmelding er anført. Så kender vi tilslutningen og kan justere kaffemængden og andre praktiske forhold, ligesom du kan få besked, hvis der sker ændringer i arrangementet.
Kontakt gerne Folkeuniversitetet via fu.vejle@gmail.com eller sms 6178 5551.


Jens AabergJens Aaberg

Tirsdag 5. september kl. 19.15

En 100-år gammel skilsmissesag
Foredrag ved Jens Aaberg, instruktør i slægtshistorie

Dagmar var hende
, man ikke talte om i familien. Hun havde giftet sig med Jens i Vedersø 1903. Det var meget imod hendes forældres ønske, så de havde modsat sig ægteskabet. De mente, han var en drikfældig og slet person. Ægteskabet blev ulykkeligt med vold og overgreb, og hun kæmpede længe for at opnå separation og skilsmisse.
   Jeg ville godt se, hvad der var i den historie, som familien ikke ønskede at tale om, og hvad historien i øvrigt indeholdt. Derfor har jeg undersøgt sagen ved hjælp af en lang række samtidige kilder og fået den oprullet i alle detaljer.
   Foredraget er et forsøg på at vise, hvad man kan få ud af kilderne, hvis man er ihærdig nok.

  
Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre: 50 kr. ved indgang, gratis for medlemmer af VSF. Tilmelding ikke nødvendig.
Arr.:
Vejleegnens Slægtshistoriske ForeningTranquebarTranquebar

Tirsdag 19. september kl. 19.00

 

De danske kolonier i Indien: Tranquebar, Serampore og Nicobarerne

Foredrag ved Niels Brimnes, lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Historie, AaU

 

Fra begyndelsen af 1600-tallet til midten af 1900-tallet var Danmark en kolonimagt med besiddelser i Asien, Afrika, Caribien og Nordatlanten. De danske kolonier rummede imidlertid en stor variation af koloniale relationer. På øerne i Caribien var kolonialismen baseret på brutal undertrykkelse af slavegjorte mennesker; mens man i Grønland udviklede en 'omsorgsfuld' beskyttende tilgang til inuitbeforlkningen.

   I Indien antog kolonialismen en tredie form. Her måtte man indrette sig på andres betingelser. Indtil ca. 1750 var det indiske fyrster og købmænd, der bestemte rammerne for Danmarks muligheder som kolonimagt. Herefter blev det i stigende grad Storbrittanien.   

   Foredraget fokuserer på de handelsrelationer og kulturmøder, der udviklede sig med udgangspunkt i de danske kolonier i Indien. Det er baseret på bindet om Indien i det nye fembindsværk Danmark og kolonierne, som foredragsholderen har redigeret.  

 

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Entre: Kr. 75 ved indgang. Tilmelding til fu.vejle@gmail.com / sms 6178 5551

Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle


Egtvedpigen
Foto: Nationalmuseet


Tirsdag 26. september kl. 19.00

 

Egtvedpigen

Foredrag ved Karin M. Frei, forskningsprofessor ved Nationalmuseet, og Louise Felding, museumsinspektør og ph.d.-stipendiat ved VejleMuseerne/Aarhus Universitet

 

Professor Karin M. Frei - forskeren bag de banebrydende resultater om bronzealderkvinders herkomst - fortæller om resultaterne og metoderne bag analyserne af Egtvedpigen, der vidner om en fjern oprindelse og lange rejser. Efterfølgende vil der blive fortalt om den videre forskning på Nationalmuseet under projektet Tales of Bronze Ages Women, der med udgangspunkt i Egtvedpigen og andre begravelser fra bronzealderen forsøger at belyse kvindernes rolle og betydning i bronzealderens samfund.

   Endelig giver museumsinspektør Louise Felding en opdatering og seneste nyt omkring projektmodningen ved Egtvedpigens grav, hvor der arbejdes mod opførelsen af et nyt besøgscenter.

 

Sted: Kulturmuseet/Spinderihallerne - Pakkeriet, Spinderigade 11, 7100 Vejle

Entre: Kr. 75 ved indgang. Tilmelding til fu.vejle@gmail.com / sms 6178 5551

Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle


Kulavig

Tirsdag 3. oktober kl. 19.00

 

Den russiske revolution 1917

Foredrag ved Erik Kulavig, lektor ved Institut for Historie, Center for Koldkrigsstudier, SDU

 

På baggrund af en udflugt tilbage til lange linjer og konjunkturer i russisk historie vil både Februarrevolutionen og Oktoberrevolutionen blive gennemgået og diskuteret.

   Nogle af de spørgsmål, der vil blive diskuteret er: Hvordan ser revolutionerne ud i henholdsvis et politisk-historisk, et socialhistorisk og et kulturhistorisk perspektiv? Var revolutionen i februar en ægte revolution og i oktober et bolsjevistisk statskup? Hvilken rolle spillede sovjetterne? Hvilke planer havde Lenin og Trotskij forud for revolutionen, og hvilken politik blev der faktisk ført, efter de havde grebet magten? - Og hvilke konsekvenser fik revolutionen og den første tid derefter for Ruslands og Sovjetunionens videre udvikling?   


Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Entre: Kr. 75 ved indgang. Tilmelding til fu.vejle@gmail.com / sms 6178 5551

Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle


reformation
kaergaard
Niels Kærgaard


Torsdag 12. oktober kl. 19.00


Reformationen på Forskerturné - Støttet af A.P. Møller Fonden

 

Kristendom og velfærdsstat

Foredrag ved Niels Kærgaard, professor i økonomi,  Københavns Universitet

 

Mange har fremført, at lutherdommen via en lang række mellemregninger har ført til den nordiske velfærdsstat forvaltet af lokalt forankrede demokratiske enheder. Den danske velfærdsstat er måske lige så meget et resultat af en ukirkelig lutheranisme som af demokratiseret socialisme. Lutherske teologer har haft en central rolle i debatten om den danske velfærdsstat, og en del af de socialdemokratiske frontfigurer har også været rodfæstet i den kirkelige tradition.


Læs mere om Reformationsjubilæet på siden luther2017.dk/

 

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Gratis adgang, men tilmeld gerne (af hensyn til kaffe/kage-mængde) til fu.vejle@gmail.com / sms 6178 5551

Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle
Bindeballe
Bindeballe station


Tirsdag 24. oktober kl. 19.00


Med vej og bane gennem Vejle Ådal

Foredrag ved Vigand Dann Rasmussen, lektor, cand. mag. og lokalhistoriker


I kraft af Danmarks geografi med mange kilometer kyst har vandvejen gennem tiderne været meget brugt af befolkningen.

   Men med tiden opstod et vejsystem, som med statens og amternes indsats blev gjort bedre og bedre. Alligevel var det i sidste halvdel af 1800-tallet ikke godt nok, hvorfor det blev udsat for en hård konkurrence fra det nye landtransportmiddel: jernbanen.

   Det skete også i Vejle Ådal, hvor der fra gammel tid havde været nogle tværveje, men ingen på langs af ådalen. Det kom der i 1897, da  jernbanen til Vandel begyndte at bugte sig gennem den smukke natur i Vejle Ådal, og den historie fortælles her helt frem til den dramatiske nedlæggelse den 31. marts 1957.


Foredraget er knyttet til ny bog om Vejle Ådal, som udkommer i slutn. af oktober.


Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Entre: Kr. 75 ved indgang. Tilmelding til fu.vejle@gmail.com / sms 6178 5551

Arr.: Folkeuniversitetet i Vejleerhvervsarkiv
Erhvervsarkivet i Aarhus

Tirsdag 7. november kl. 19.15

 

Virksomhedsarkiver som slægts- og lokalhistoriske kilder

Foredrag ved Kenn Tarbensen, seniorforsker, ph.d., Rigsarkivet

 

I foredraget vil vi høre om, hvordan man bruger erhvervshistoriske arkiver til slægts- og lokalhistorie. Det kan være alt fra lønningslister i fabriksarkiver, ind- og udlånshovedbøger i  sparekassearkiver, købmænds regnskabsbøger til kreditforeningssager og meget andet.   

   Materialet er stort. men der er sjældent benyttet af andre end 'professionelle' forskere. Foredraget vil dermed give ny inspiration til alle, der interesserer sig for slægts- og lokalhistorie.

 

Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle

Entre: Kr. 50 ved indgang. Gratis for medlemmer af VSF. Tilmelding ikke nødvendig.

Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Forening


 
Hannestad

Tirsdag 7. november kl. 19.00

 

Offentlige foredrag i naturvidenskab

Big bang og det usynlige univers

Foredrag ved professor i astronomi Steen Hannestad, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet 

Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet. Men vi ved faktisk ikke, hvad det er. Uden det mørke stof ville vi og livet imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning i kosmologi sløret for, hvad det usynlige univers egentlig består af?

   Vi ved, at universet begyndte i et Big Bang. Vi ved, at det udvider sig hurtigere og hurtigere, men vi ved ikke med sikkerhed hvorfor. Den mest sandsynlige forklaring er, at vores univers er fyldt med mørk energi.

   Vi ved også at galakser, herunder vores egen Mælkevej, aldrig var blevet dannet, hvis universet ikke også var fyldt med mørkt stof – en eksotisk type stof, der er usynligt, men påvirker sine omgivelser via tyngdekraften. Uden det mørke stof var stjerner og planetsystemer heller ikke blevet dannet, og vi og livet ville ikke eksistere.
På nuværende tidspunkt ved vi, at det mørke stof og den mørke energi udgør 95 % af alt, der er i universet – men vi ved ikke, hvad det faktisk er!

   I foredraget opdateres du om den nyeste forskning i kosmologi. Og vi ser på perspektiverne for, om forskningen i de kommende år kan give os svar på, hvad det usynlige univers egentlig består af.
 
Sted: Rosborg Gymnasium og HF, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle
Entre: Gratis adgang. Men husk tilmelding her.
Arr.: Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF

spejlbilleder


Torsdag 16. november kl. 19.00

 

Offentlige foredrag i naturvidenskab

Spejlbilleder og molekyler

Foredrag ved Karl Anker Jørgensen, professor i kemi, Institut for Kemi, Aarhus Universitet


Dine to hænder er ikke ens: den ene hånd er et spejlbillede af den anden. På samme måde er det med en række vitale molekyler inden i os og omkring os – livets molekyler. De består af samme slags atomer, men er spejlbilleder af hinanden. Forunderligt nok er det ofte kun den ene af de to spejlbillede-versioner af disse molekyler, der forekommer i os mennesker.

   Ligesom kun højre hånd passer i en højre-handske, er det med spejlbilledemolekyler og receptorer for kroppens sanser: fx har molekylet, som passer i receptoren for, og som vi derfor sanser som duften af, jordbær, en spejlbillede-version – og det molekyle sanser vi som duften af basilikum.

   For andre molekyler kan den ene spejlbillede-version være vital for os, mens den anden version kan være giftig eller ligefrem dødelig. 

   Derfor er den rumlige opbygning af fx et lægemiddel ofte af afgørende betydning for dets biologiske og derigennem helbredsmæssige effekt. Under foredraget vil du høre eksempler på hvordan Aarhusforskere har bidraget til udvikling af nye lægemidler pga. deres ekspertise i molekyler og deres spejlbilleder. Du vil også høre om, hvordan spejlbillede-molekyler påvirker vores liv og omgivende samfund.


Sted: Rosborg Gymnasium og HF, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle
Entre: Gratis adgang. Men husk tilmelding her.
Arr.: Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF
burre


Tirsdag 21. november kl. 19.00


Offentlige foredrag i naturvidenskab

Inspiration fra naturen

Foredrag ved Tobias Wang, professor i zoofysiologi, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og Henrik Birkedal, lektor i kemi, Institut for Kemi, Aarhus Universitet.

 

Velcro er en imitation af planten burre, idéer til medicin udspringer af dyr, der er immune for kræft, og fremtidens kirurgi byder måske på lim inspireret af blåmuslingernes. Hør hvordan naturen inspirerer forskerene til nye, revolutionerende opfindelser.

   Dyr, planter og bakterier har løst masser af deres egne problemer gennem evolutionen. Når vi lader os inspirere af naturens måde at løse problemer på, kaldes det biomimik. Tænk på planten burre, der fæstner sig i dyrs pels for at sprede plantens frø. Burrer ledte til et af de første eksempler på såkaldt biomimik – nemlig burrebånd, velcro, som nu har fundet vid udbredelse.

   Ud over denne direkte kopiering af et biologisk design, opnår vi gennem vores forståelse af biologiske principper inspiration til at tænke på nye måder inden for fx arkitektur, materialevidenskab, kemi, nanoteknologi og medicin.

   Gennem en række eksempler fra biologiens verden vil du høre om, hvordan forskere inspireres af naturens opfindelser til at tænke på nye måder og finde nye materialer og teknologier.

 

Sted: Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, 7100 Vejle
Entre: Gratis adgang. Men husk tilmelding her.
Arr.: Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HFvejle aadal

Tirsdag 28. november kl. 19.00


Vejle Ådal og Vejle Å - dannelse og udnyttelse

Foredrag ved Anders Grosen, lektor, cand. scient. og lokalhistoriker.

 

Vejle Ådal er en af de mest karakteristiske og flotte tunneldale i det danske glaciale landskab.  Den er resultatet af et komplekst samspil mellem isens og smeltevandets erosions- og aflejringsprocesser. Det er naturligt, at ådalen sammen med Vejle Fjord i 2009 blev optaget i Danmarks Naturkanon, og allerede i 1984 blev dalen af Fredningsstyrelsen udpeget som et af vores større nationale naturområder.

   Vi vil skabe overblik over de landskabsformer, som præger de forskellige afsnit af dalen. Undervejs vil vi også se nærmere på de processer, som sandsynligvis har skabt disse landskaber. Udnyttelsen af ådalen spiller også en stor rolle for det liv, som kan udfolde sig i ådalen før og nu, og for det indtryk, som landskabet skaber hos de, som færdes i ådalen. Egtved Ådal og Højen Ådal vil også blive inddraget.

   Vejle Å spiller en central rolle i ådalens landskab og liv. Den har også været udnyttet på forskellig vis gennem historien efter skiftende behov og normer, og det gælder i høj grad vore dage, hvor der er kommet øget forkus på, at åen og dens liv skal have den nødvendige plads. Vi vil også berøre forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fremtidssikrer den enestående flotte natur, som Vejle Ådal rummer.


Foredraget er knyttet til ny bog om Vejle Ådal, som udkommer i slutn. af oktober.


Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Entre: Kr. 75 ved indgang. Tilmelding til fu.vejle@gmail.com / sms 6178 5551

Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle

hekseproces


Tirsdag 12. december kl. 19.00


'I disse tider' - Reformationen og trolddomsforfølgelserne i Danmark

Foredrag ved Louise Nyholm Kallestrup, lektor, ph.d., Syddansk Universitet


I Danmark har i mange år hersket en sejrsfortælling om reformationen, hvor overgangen fra katolicisme til protestantisme er blevet set som et skridt på vej mod det moderne samfund. I år fejrer vi så 500-året for startskuddet på reformationen, nemlig Luthers teser på Wittenbergs kirkedør.

   De senere års forskning har forsøgt at gøre op med Reformationen som en ubetinget positiv udvikling, hvor trolddomsforfølgelserne er fremhævet som en af reformationens skyggesider. I Danmark blev hundredevis af mennesker forfulgt og brændt på bålet for trolddom, og indbyggertallet taget i betragtning var riget et af de europæiske lande, hvor det gik hårdest for sig.

   Alligevel skal man være varsom med at trække en lige linje fra lutherdommens indførelse til trolddomsforfølgelserne. Foredraget har til hensigt at fortælle om sammenhænge mellem reformationen og trolddomsforfølgelserne og samtidig nuancere den meget sort-hvide debat om Luthers betydning for Danmark.


Sted: Kulturmuseet/Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle

Entre: Kr. 75 ved indgang. Tilmelding til fu.vejle@gmail.com / sms 6178 5551

Arr.: Kulturmuseet og Folkeuniversitetet i Vejleau logo

Offentlige foredrag i naturvidenskab 

Folkeuniversitetet tilbyder også i år foredrag med aktuelle emner  fra naturvidenskaben. Det sker i et tæt samarbejde med Rosborg Gymnasium & HF, Rødkilde Gymnasium og ikke mindst Aarhus Universitets Offentlige foredrag i naturvidenskab.
    - En efterhånden legendarisk institution, hvor hvert foredrag oftest tiltrækker over 2000 tilhørere i universitetets Søauditorier.   I Vejle overværede 1700 personer de 6 foredrag i 2016.
    Universitetsfolk, der arbejder i forskningens frontlinje, fortæller engageret  og inspirerende om de nyeste opdagelser og erkendelser, samtidig med at de giver et indblik i nogle af de forskningsmetoder, som de benytter. 

    Gymnasierne sponserer foredragene - derfor er der fri adgang.

    Her kan du læse mere om Offentlige foredrag i naturvidenskab.

rosborg logo
roedkilde logo

                  opknap
,