Program vinter-forår 2018


forside

Alle foredrag er arrangeret af de nævnte organisationer i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Vi samarbejder med Aarhus Universitet om tre Offentlige foredrag i naturvidenskab

Programmet kan hentes i pdf-formatKalender
2. januar
10. januar
18. januar
24. januar
6. februar
10. februar
22. februar
27. februar
6. marts
8. marts
13. marts
22. marts
3. april
12. april
17. april
18. april
2. maj

Steen Ivan Hansen: Kroernes historie
Jan Pøhlmann Jessen: Religiøse årsager til den slesvigske udvandring til USA ...
Trine Grøne: Heksejagt - og billedets magt
Søren Hein Rasmussen: Fri porno AFLYST
Gitte Bergendorff Høstbo: Skudsmålsbøger og skillingsviser
Pernille Juhl: 'Vent på mig Marie' og 'Når solen står højest'
Agner Fog: Heksejagt og socialpsykologi
AFLYST
OFN  Hans Kjeldsen: På rumkrydstogt ud i solsystemet
OFN Jacob Sherson: Kvanteteknologi og kunstig intelligens
Carl Chr. Kinze: Hvaler i Vejle fjord
Søren Riishøj: Polens historie og det tyske mindretal i Schlesien
Kathrine Hoop: Oplev Sydslesvig
Rolf Engell: Generel introduktion til Daisy
Morten Møller:  De glemtes hær
Rasmus Kjærboe: Passionerede samlere
AFLYST
OFN Joachim Offenberg: Myrer
Rasmus Rosenørn: Beatlemania - ungdoms- og fankultur i Danmark
Om Offentlige foredrag i naturvidenskab

Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere


Husk at melde dig til i god tid til de foredrag, hvor tilmelding er anført. Så kender vi tilslutningen og kan justere kaffemængden og andre praktiske forhold, ligesom du kan få besked, hvis der sker ændringer i arrangementet. Hvor der er nævnt entre, betales den kontant ved indgang - eller med MobilePay  ved Folkeuniversitetets egne arrangementer.

Kontakt gerne Folkeuniversitetet via fu.vejle@gmail.com eller sms 6178 5551.

vejle kultur


 
vester skerninge kro
Vester Skerninge Kro

Tirsdag 2. januar kl. 19.15  

Kroernes historie

Foredrag ved Steen Ivan Hansen, cand. mag.

Det er farligt at rejse – det har det altid været, men i gamle dage var det også besværligt og langsommeligt. De privilegerede kroer skulle give rejsende gode og sikre muligheder for overnatning og forplejning. Men det var slet ikke så ligetil at få opbygget et net af ordentlige landevejskroer. Vi ser på kroernes historie og lidt på vejene gennem tiderne. Endvidere kommer vi ind på et par kendte kroer og hører om Holbergs og Blichers erfaringer.

StedVejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre:
Kr. 50. Medlemmer af VSF gratis. Tilmelding ikke nødvendig.

Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Forening


jan p jessen
Jan Pøhlmann Jessen

Onsdag 10. januar kl. 19.00

Religiøse årsager til den slesvigske udvandring til USA 1864-1914

Foredrag ved Jan Pøhlmann Jessen, cand. mag.

Det er generelt antaget, at udvandringen fra hertugdømmet Slesvig i slutningen af 1800-tallet skyldtes de dansk-tyske konflikter og regionens elendige økonomi. Foredraget kaster lys på mindre kendte religiøse sider af udvandringen: religiøs mangfoldighed og religiøse spændinger i en officielt rent luthersk-protestantisk region, der oplevede reformationen inden det øvrige Danmark.

Sted: Bredsten Sognehus, Kirkegade 7, 7182 Bredsten
Entre og kaffe: Kr. 25. Tilmelding ikke nødvendig.

Arr.:  Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Bredsten Menighedsråd og Balle Valgmenighed


ziarnko
Ziarnko: Heksesabbat (udsnit), SMK
-
Torsdag 18. januar kl. 19.00:

Heksejagt - og billedets magt

Foredrag ved Trine Grøne, museumsinspektør, VejleMuseerne


I Kunstmuseets særudstilling Hex – og billedets magt kan man opleve både gamle og nye billeder af og på hekse. Vi muntrer os måske over datidens hysteri for 400 år siden, men billeder besidder overbevisende egenskaber, der præger, hvordan vi danner holdninger til hinanden. Vi hører om de billedretoriske kvaliteter i værker fra 1500-tallet op til nutiden – fra de ældste arketyper på en heks til nye fortællinger om krop, køn og identitet.

Læs mere om Kunstmuseets udstilling her.

Sted:  Vejle Kunstmuseum, Flegborg 11, 7100 Vejle

Entre: Kr. 75 (inkl. pausekaffe) ved indgang. Tilmelding:  fu.vejle@gmail.com / sms 6178 5551
Arr.: Vejle Kunstmuseum


pornobutik

Onsdag 24. januar kl. 19.00

Desværre AFLYST på grund af svigtende tilslutning.

Fri porno
Foredrag ved Søren Hein Rasmussen, historiker

Måske praler vi ikke af at se porno. Men porno er verdens største kulturområde. Dens sprog og virkemidler påvirker kunst og litteratur, og porno har fundet vej til reklamer, tegneserier og ugeblade. Med frigivelsen af billedpornoen den 1. juli 1969 blev Danmark det første land i verden, hvor man kunne nyde bøger og film med seksuelle aktiviteter, når man fik lyst. Faktisk har der eksisteret porno i mange hundrede år. Men legaliseringen i 1969 og senere internettet sprængte alle dæmninger, og bølgerne gik højt. Endnu i dag diskuterer vi, om pornoen er frisind eller overgreb.      
   Søren Hein Rasmussen er forfatter til Fri porno i bogserien 100 danmarkshistorier. (2017)
 --
Sted:  Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Entre: Kr. 75 (inkl. pausekaffe) ved indgang. Tilmelding:  fu.vejle@gmail.com
sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle


skillingsvise
Tirsdag 6. februar kl. 19.15

Skudsmålsbøger og skillingsviser
Foredrag ved Gitte Bergendorff Høstbo, B. A. i historie

Med forordningen om Skudsmaalsbøgernes Indførelse for Tjenestetyender af 5. september 1832 blev det bestemt, at alle tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog. Det var en lille fortrykt bog, hvori mange forskellige attester kunne indføres. Vi hører om, hvor vi finder bøgerne, og hvilke attester og historier, man kan finde.

   En skillingsvise er en vise publiceret som tryksag. Viserne var populære fra det 16. århundrede til begyndelsen af det 20. århundrede. I foredraget vil vi se og høre skillingsviser – og måske er det netop din ane, der synges om!?

StedVejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre:
Kr. 50. Medlemmer af VSF gratis. Tilmelding ikke nødvendig.

Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Foreningvent paa mig

Lørdag 10. februar kl. 15.00 (bemærk tidspunkt)
Afstemningsdagen 

Vent på mig Marie og Når solen står højest
Foredrag ved Pernille Juhl, ingeniør og ledelseskonsulent

På Afstemningsdagen fortæller Pernille Juhl ud fra sine bøger, som er skrevet med inspiration fra farfaderens dagbøger. Han var sønderjysk soldat under 1. verdenskrig.  Vi hører om hans oplevelser under krigen, hvad der skete derhjemme og om tiden

efter 1920. Bøgerne er sammenlignet med Matador.

   
Sted: Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten
Entre og kaffe: kr. 80. Tilmelding ikke nødvendig.
Arr.: Grænseforeningen Vejle Vesteregn og Historisk Samfund for Sydøstjyllandhekseprocesser

Torsdag 22. februar kl. 19.00

Desværre AFLYST på grund af svigtende tilslutning.

Heksejagt og socialpsykologi
Foredrag ved Agner Fog, Ph.D., ekstern lektor, DTU

Set med nutidens øjne kan de historiske heksejagter ligne massehysteri, men de
havde også en social funktion. De medvirkede ude i Europa til at opretholde den ka-
tolske kirkes magt over for en truende sekularisering. Men heksejagterne er ikke kun
fortid. Til forskellige tider har en overdreven kollektiv frygt for fx jøder, kommunister,
narkomaner, sexforbrydere eller terrorister tjent lignende sociale formål. Agner Fog har
påvist, at den kollektive frygt har en biologisk funktion ved, at den får sin gruppe til at
bakke op omkring sin leder i tilfælde af fx krig, og at ledere gennem tiderne har ud-
nyttet frygten til at styrke deres egen magt.

Læs mere om Kunstmuseets udstilling her.

Sted:  Vejle Kunstmuseum, Flegborg 11, 7100 Vejle
Entre: Kr. 75 (inkl. pausekaffe) ved indgang. Tilmelding:  fu.vejle@gmail.com
/ sms 6178 5551
Arr.: Vejle Kunstmuseumnordlys saturn
Nordlys på Saturn
Tirsdag 27. februar kl. 19.00

Offentlige foredrag i naturvidenskab
På rumkrydstogt ud i solsystemet
Foredrag ved Hans Kjeldsen, professor i Astrofysik, Institut for Fysik og Astronomi,
Aarhus Universitet

I foredraget tager vi på et enestående rumkrydstogt til en række fascinerende og
smukke naturscenerier i Solsystemet. På en tænkt rejse fra Jorden besøger vi en
række af planeterne, deres måner og småplaneter, asteroider og kometer. Og ved
hjælp af billeder og målinger, foretaget af en lang serie af rumsonder, vil vi se nærmere
på verdener, som er meget forskellige fra vores egen planet.
   De sidste års forskning har åbenbaret nye egenskaber ved Solsystemet, som har
vist en lang større diversitet og mangfoldighed af fænomener, end man forestillede sig
var muligt.
   Vi begynder turen med at besøge overfladerne af Venus og Mars, hvor vi skal be-
søge lavasletter, store isgletsjere og enorme kløfter. Vi fortsætter ud i Solsystemet og
ser på Jupiter og dens måner med kæmpevulkaner og dybe have under tykke is-
kapper. Ved Saturn ser vi dens enorme ringsystem og besøger dens måne Titans
kolde overflade, inden vi bevæger os ud i det frosne ydre Solsystem med ismåner,
dværgplaneten Pluto og kometerne.
   Foredraget vil være illustreret af et væld af betagende billeder fra NASA og ESA.

Sted: Rosborg Gymnasium og HF, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle
Entre: Gratis adgang. Men husk at tilmelde dig her.
Arr.: Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium & HF


kvantecomputer
Tirsdag 6. marts kl. 19.00

Offentlige foredrag i naturvidenskab
Kvanteteknologi og kunstig intelligens
Foredrag ved Jacob Sherson, lektor, Institut for Fysik og Astronomi,
Aarhus Universitet


I atomernes mikroskopiske verden må man bryde med den klassiske fysiks fore-
stilling om, at en partikel kun kan være et sted ad gangen. Netop dette mystiske
aspekt af kvanteteorien er hovedingrediensen i ideen om kvantecomputere, der vil
benytte mikroskopiske partikler til at regne på flere tal samtidigt. En lille kvante-
computer vil have mere regnekraft end alle normale computere i verden tilsammen og
vil bl. a. kunne afkode hele internettets kryptering. Foredraget vil gennemgå ideen bag
kvantecomputeren og give en status på moderne forskning på Aarhus Universitet og
andre laboratorier i verden.
   Gennem Citizen Science-spillene udviklet i ScienceAtHome-projektet kan spillere
bidrage til konkret forskning inden for fysik, matematik, økonomi og hjerneforskning.
Foreløbig har mere end 200.000 mennesker fra hele verden deltaget og har bl. a. for
nyligt bevist, at mennesker kan løse selv meget komplekse udfordringer relateret til
udviklingen af en kvantecomputer langt mere effektivt end de konventionelle computer-
algoritmer.
   Lige nu studerer et tværfagligt hold af fysikere, dataloger, økonomer, psykologer og
hjerneforskere denne enorme kilde af menneskelig kompleks problemløsning for at
opnå ny indsigt i, hvordan den menneskelige hjerne fungerer, og hvordan næste
generation af kunstig intelligens kunne se ud.

Sted: Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, 7100 Vejle
Entre: Gratis adgang. Men husk at tilmelde dig her.
Arr.: Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium & HF


finhval
Finhval i Vejle fjord, 2010

Torsdag 8. marts kl. 19.00


Hvaler i Vejle fjord og dens 'omhav'
Foredrag ved Carl Chr. Kinze, ph. d., hvalforsker

Vejle fjord med tilstødende farvandehar gennem tiderne adskillige gange haft
hvalbesøg og af en del andre arter end de sædvanlige marsvin. Mest spektakulære
var storhvalerne i 1838, 1888, 1905, 1923 og senest 2010, men også grindedrabet i
1954 vil mange have i god erindring.
   Foredraget trækker både linjer bagud og fremskriver vores viden om de lokale
hvalforekomster til i dag på basis af tre hovedkilder: Strandingsrapporter, indberettede
observationer og 'genskabte' oplysninger fra digitaliserede aviser.
   Vejles hvaler sættes i national og international kontekst, dvs. i sammenhæng med
de indre danske farvande, Østersøen og Nordøstatlanten.  


Sted: UCL, Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle. Skilte fra P-plads viser vej.
Gratis adgang - tilmelding ikke nødvendig.
Arr.: De Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Fredericia og Horsens og Danmarks
Naturfredningsforening i Vejle og Hedenstedsoeren riishoej
Tirsdag 13. marts kl. 19.00


Polens historie og det tyske mindretal i Schlesien
Foredrag ved Søren Riishøj, lektor emer., Institut for Statskundskab, SDU

I foredraget hører vi bredt om Polens dramatiske og omskiftelige historie, flytningen af
Polens grænse mod vest, kommunisme, heroiske opstande, den katolske kirkes
centrale rolle og polsk patriotisme. - Helt frem til i dag, hvor landet er splittet mellem
de national-konservative og de liberale og mere EU-venlige befolkningsgrupper.

Sted: Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten
Kaffe kr. 25. Tilmelding senest 6. marts til Kirsten Rykind-Eriksen,
mail rykind@bbsyd.dk
Arr.: Grænseforeningen Vejle Vesteregnpoppostenen
Poppostenen ved Sieverstedt

Torsdag 22. marts kl. 19.00


Oplev Sydslesvig
Foredrag ved Kathrine Hoop, projektleder

Sydslesvig er et unikt sted. Området danner kulturkanalen mellem dansk og tysk,
ligger mellem Vesterhav og Østersø og byder på rige muligheder for både natur- og
kulturoplevelser af helt forskellige slags. Med projektet Oplev Sydslesvig vil det danske
mindretal i Sydslesvig sætte deres hjemstavn på lystavlen og synliggøre de mange
gode oplevelsesmuligheder for gæster fra Danmark.

Sted: Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten
Entre og kaffe kr. 80 for ikke-medl., kr. 50 for medl. af Grænseforeningen.
T
ilmelding ikke nødvendig.
Arr.: Grænseforeningen Vejle Vesteregnarkiv

Tirsdag 3. april kl. 19.15


Generel introduktion til Daisy
Foredrag ved Rolf Engell, arkivar ved Rigsarkivet, Viborg

I arkivdatabasen Daisy kan man finde oplysninger dels om de arkivskabere, offentlige
som private, der har afleveret materiale til Rigsarkivet, dels om de arkivalier, der er
afleveret og registreret.
   Vi vil få en kort introduktion til og historisk gennemgang af Daisy. Dernæst får vi
demonstreret, hvordan man søger i Daisy, finder oplysninger om de enkelte arkivserier
samt pakker og bind, og hvordan man hjemmefra kan bestille arkivalier til brug på
læsesalen. Endelig vises forbindelsen mellem Daisy og Arkivalier-online samt de nye
søgefunktionalitet Søg i samlingerne.

StedVejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre:
Kr. 50. Medlemmer af VSF gratis. Tilmelding ikke nødvendig.

Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Forening


de glemtes haer
Torsdag 12. april kl. 19.00


De glemtes hær
Foredrag ved Morten Møller, historiker og forfatter

Morten Møller fortæller den både gribende og tankevækkende historie om frivillige
danskere i Den Spanske Borgerkrig (1936-39). Omkring 500 danske mænd satte livet
på spil i borgerkrigen, og minimum en fjerdedel blev dræbt under kampene i Spanien.
Hvorfor drog de unge mænd af sted, hvad var det for rædsler, der mødte dem, og hvor-
for er deres historie også vigtig i dag?
   Foredraget er baseret på Morten Møllers anmelderroste bog De glemtes hær (1917),
som du kan læse mere om her.

Sted:  Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Entre: Kr. 75 (inkl. pausekaffe) ved indgang. Tilmelding:  fu.vejle@gmail.com
sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle


samlere
Gijsbrechts: Skab fra kunstnerens atelier
(udsnit), SMK


Tirsdag 17. april kl. 19.00

Desværre AFLYST på grund af svigtende tilslutning.

Passionerede samlere
Foredrag ved Rasmus Kjærboe, ph.d., museumsinspektør ved Ribe Kunstmuseum

Næsten alle har på et tidspunkt samlet. Men hvorfor samler vi? Og hvordan sker det,
at nogle taber formuer på at ophobe malerier, kunstgenstande, bøger, rustninger og
berømte menneskers hårtotter? Samler vi på samme måde i dag som tidligere?
   Foredraget kommer med nedslag i 500 års samlingshistorie - fra kongernes kunst-
kammer til nutidens moderne museum. Undervejs ser vi på forskellige forklaringer på
det at samle, på samlingstyper og på, om samleren har en særlig psykologisk profil.

Foredraget er knyttet til Kulturmuseet Spinderihallernes udstilling Vilde samlinger

Sted:  Kulturmuseet Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle

Entre: Kr. 75 (inkl. pausekaffe) ved indgang. Tilmelding:  fu.vejle@gmail.com

sms 6178 5551
Arr.: Kulturmuseet Spinderihallerne


myretue


myre

Onsdag 18. april kl. 19.00


Offentlige foredrag i naturvidenskab
Myrer
Foredrag ved Joachim Offenberg, seniorforsker i insekt- og planteøkologi, Institut for
Bioscience, Aarhus Universitet

Er myrer en større succes end menneskene? Det kommer an på, hvordan man måler
succes. Selv om de er små, vejer myrerne på kloden - samlet set - mere end hele
menneskeheden.
   Myrerne bruger samme strategier som os: de er organiserede i samfund med
dronninger, slaver og statskup, og de har opfundet landbruget. De holder husdyr, og de
kan regulere temperaturen i deres myretuer. Hør hvordan myrerne bruger disse
strategier, og hvordan de udviklede dem lang tid, før mennesket opstod.
   Myresamfundene er helt unikt organiserede som superorganismer, hvor de enkelte
myrer fungerer som en organismes celler. Blot kan cellerne, i modsætning til vores
egne celler, bevæge sig uafhængigt af hinanden. Med denne organisering kan 'myren'
ændre form og være flere steder på en gang. Forskellige kaster hos myrerne udgør
superorganismens organer.
   Hør hvordan forskerne har haft held med at benytte myrer til at erstatte sprøjtegift i
frugtplantager. Du vil også - bogstavelig talt - høre lyden af en myre-superorganisme og
lyden af de kemiske stoffer, myrerne bruger til at kommunikere med.
   PS: Vidste du forøvrigt, at en lille dansk myre er blevet til en af verdens dyreste
fødevare? Under foredraget får du en lille smagsprøve!

Sted: Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, 7100 Vejle
Entre: Gratis adgang. Men husk at tilmelde dig her.
Arr.: Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium & HF


danske beatles
Onsdag 2. maj kl. 19.00


Beatlemania - ungdoms- og fankultur i Danmark
Foredrag ved Rasmus Rosenørn, museumsinspektør ved Ragnarock, Roskilde

Vi hører om Beatles og Beatlemania, der kom til Danmark i 1964. Det gav nye mulig-
heder for unge i et samfund og en ungdomskultur, der var i hastig forandring.
Beatlemanien var et meget larmende og synligt eksempel på den udvikling, der skete
i ungdomskulturen i disse år. Musik og musikrelaterede aktiviteter var en del af kernen
i det ungdomsskælv, der ændrede kulturen i ikke blot Danmark, men store dele af den
vestlige verden. Det lignede 1950'ernes jazzklubbevægelse. Men 1960'ernes musik- og
ungdomskultur var mere sejlivet. Ung var ikke længere noget, man holdt op med at
være!

Foredraget er knyttet til Kulturmuseet Spinderihallernes udstilling Vilde samlinger.

Sted:  Kulturmuseet Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle

Entre: Kr. 75 (inkl. pausekaffe) ved indgang. Tilmelding:  fu.vejle@gmail.com

sms 6178 5551
Arr.: Kulturmuseet Spinderihallerne


au logo

-

Offentlige foredrag i naturvidenskab 

Folkeuniversitetet tilbyder også i år foredrag med aktuelle emner  fra naturvidenskaben. Det sker i et tæt samarbejde med Rosborg Gymnasium & HF, Rødkilde Gymnasium og ikke mindst Aarhus Universitets Offentlige foredrag i naturvidenskab.
    - En efterhånden legendarisk institution, der hver sæson samler adskillige tusinde tilhørere til foredrag i universitetets Søauditorier. - I 2017 tilmeldte over 1400 tilhørere i Vejle sig til 6 foredrag.
    Universitetsfolk, der arbejder i forskningens frontlinje, fortæller engageret  og inspirerende om de nyeste opdagelser og erkendelser, samtidig med at de giver et indblik i nogle af de forskningsmetoder, som de benytter. 

    Gymnasierne sponserer foredragene - derfor er der fri adgang.

    Her kan du læse mere om Offentlige foredrag i naturvidenskab.

rosborg logo
roedkilde logo
                                                          opknap