Program vinter-forår 2019


forside

Alle foredrag er arrangeret af de nævnte organisationer i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Offentlige foredrag i naturvidenskab arrangeres i samarbejde med Aarhus Universitet.

Programmet kan hentes i pdf-formatKalender

8. januar
16. januar
5. februar
27. februar
7. marts
14. marts
21. marts
28. marts
2. april
5. april
5. april
6. april
6. april
6. april
7. april
7.april
2. maj
..


Jørgen Mikkelsen: Politiarkiverne og slægtsforskerne
Preben K. Mogensen:
100 året for Genforeningen set af en sønderjyde
Per Andersen:
Slægtsforskernes bibliotek
OFN: Thomas B. Poulsen: Naturens nyttige dræbermolekyler
OFN:
Kari Tanderup: Når fysikkens stråler helbreder
Peter Zeeberg:
Holberg - ironi og satire
Karsten Skov:
Knacker
AFLYST Thorsten Borring Olesen: Statsminister i en vild tid. Anker Jørgensen tid
Jens Peter Nikolaj Hansen:
Vandringer
*Jørgen Mikkelsen:
Epidemier og 'lægeetnografer' i 1800-tallet
*Hans Trier:
Den spanske syge
*Susanne Malchau Dietz:
Køn, kald og kompetencer - Dansk sygeplejehistorie
*Michael Dupont:
Pestepidemier i Danmark i 1500-tallet
*Erik S. Christensen:
Persilledoktoren på Frydenstrand
*Gerda Bonderup:
Koleraepidemien i 1853
*Tommy Heisz:
Den spanske syge i Danmark
AFLYST Birgitte Romme Larsen: Når asylcentret bliver en del af lokalsamfundet
Om Offentlige foredrag i naturvidenskab

* Foredrag ved Dansk Lokalhistorisk Forenings Årsmøde. Alle er velkomne.
læs mere
læs mere
læs mere
læs mere
læs mere
læs mere
læs mere
læs mere
læs mere
læs mere
læs mere
læs mere
læs mere
læs mere
læs mere
læs mere
læs mere
læs mere


Husk at melde dig til i god tid
til de foredrag, hvor tilmelding er anført. Så kender vi tilslutningen og kan justere kaffemængden og andre praktiske forhold, ligesom du kan få besked, hvis der sker ændringer i arrangementet. Hvor der er nævnt entre, betales den kontant ved indgang - eller med MobilePay  ved Folkeuniversitetets egne arrangementer.


Kontakt gerne Folkeuniversitetet via fu.vejle@gmail.com eller sms 6178 5551.

vejle kultur


 
politi
Tirsdag 8. januar kl. 19.15

Politiarkiverne og slægtsforskerne
Foredrag ved Jørgen Mikkelsen, ph.d, arkivar og seniorforsker, Rigsarkivet    

Politiet har beskæftiget sig med et utal af opgaver, og politiets arkiver på Rigsarkivet indeholder derfor en lang række forskellige arkivalietyper, hvoraf mange kan have interesse for slægtsforskere. Det drejer sig bl. a.om Danske Politiefterretninger (om efterlyste m.m.), strafferegistre, fortegnelser og sager vedr. indvandrere, anholdelsesprotokoller, faderskabsjournaler og sager om dødfundne.

Foredraget vil berøre alle disse emner - og meget mere!

Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre: kr. 50 ved indgang. Medlemmer af VSF gratis. Tilmelding ikke nødvendig.
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Forening


     
genforeningen
Onsdag 16. januar kl. 19.00

100 året for Genforeningen set af en sønderjyde
Foredrag ved Preben Kornum Mogensen, dansk præst i Sydslesvig

Foredragsholderen er præst ved den danske Ansgar Kirke i Flensborg. Han er vokset op i et grænseland med bedstemors fortællinger om Den Store Krigs tid, der gjorde et uudslukkeligt indtryk på et barnesind.

Det er længe siden og så dog slet ikke ...

Sted: Bredsten Sognehus, Kirkegade 7, 7182 Bredsten
Kaffe kr. 25 ved indgang. Tilmelding ikke nødvendigt.
Arr.: Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Bredsten Menighedsråd og Balle Valgmenighedbibliotek
Tirsdag 5. februar kl. 19.15

Slægtsforskernes bibliotek
Foredrag ved Per Andersen, næstformand i Danske Slægtsforskere

Slægtsforskernes Bibliotek er en aktivitet under foreningen Danske Slægtsforskere, og biblioteket indeholder snart 30.000 værker. Det er litteratur inden for personal-, slægts- og lokalhistorie, der er en væsentlig del af vores kulturarv. Biblioteket stiller sin omfattende samling til rådighed for alle slægtsforskere og historisk interesserede. Samlingen består af fysiske bøger, men også af næsten 4000 titler online, som man kan søge i efter personer, navne, steder, emner m. v.
    Foredraget gennemgår, hvad man kan finde i samlingen, og hvordan man søger i den.

Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre: kr. 50 ved indgang. Medlemmer af VSF gratis. Tilmelding ikke nødvendig.
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Forening
draebermolekyler
Onsdag 27. februar kl. 19.00-21.00

Offentligt foredrag i naturvidenskab

Naturens nyttige dræbermolekyler
Foredrag ved Thomas Bjørnskov Poulsen, lektor i kemisk biologi, Institut for Kemi, Aarhus Universitet

Effektiv medicin er en af grundstenene i vores moderne samfund - faktisk er det svært at forestille sig, at der engang fandtes en virkelighed uden fx antibiotika til behandling af infektioner eller kemoterapi til behandling af kræft.
   Aftenens foredrag tager os på en rejse til molekylernes verden - til de af naturens egne medicinske stoffer, som forskere har opdaget, fremstillet og forbedret over de seneste årtier med det primære formål at slå andre organismer ihjel, der kan true vores helbred.
   Mange af disse naturstoffers molekylestrukturer er så komplekse, at de til stadighed udfordrer moderne teknologier, når det kommer til at bestemme og manipulere med deres strukturer.
   I foredraget vil du høre eksempler på, hvorfra disse nyttige naturstoffer kommer, og hvordan deres molekyler egentlig kan bygges - og ombygges. Og du vil høre, hvordan forskerne opnår forståelse af naturstoffers specifikke vekselvirkning med cellernes proteiner, og hvordan man dermed finder inspiration til at udvikle stoffer, som har potentiale til at få os til at leve længere, samt inspiration til at finde nye typer medicin mod kræft.


Sted: Rosborg Gymnasium og HF, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle
Gratis adgang, men husk at tilmelde dig her
Arr.: Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF
accelerator
Torsdag 7. marts kl. 16.00-18.00

Offentligt foredrag i naturvidenskab

Når fysikkens stråler helbreder
Foredrag ved Kari Tanderup, professor i medicinsk fysik, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Hver tredie dansker får kræft, og langt de fleste af os får derfor kræft tæt ind på livet - enten som patient eller som nær pårørende. Så kræft er en alvorlig sygdom, men moderne behandling med kirurgi, stråler og medicin betyder, at seks ud af ti patienter overlever kræft i mindst fem år.
   Ved tærsklen til det 20. århundrede stod Marie Curie og Wilhelm Röntgen bag de store videnskabelige gennembrud inden for radioaktiv stråling og røntgenstråling. Mens disse ioniserende stråler er kendt som skadelige for vores helbred, kommer deres opdagelser os til gavn i dag, da de samme stråler kan rettes mod kræftceller og helbrede kræft.
   Kari Tanderup vil i foredraget fortælle om den fysik, der ligger til grund for, at strålerne kan være nyttige i behandlingen. Forskningen giver os løbende ny viden om strålernes virkning, og du vil høre om, hvordan man til stadighed udvikler teknologier til at gøre strålerne mere fokuserede, så flere patienter kan helbredes, samtidig med at byrden af bivirkninger mindskes.
   Du vil  også høre om det nyeste skud på stammen: den nye store partikelaccelerator på Aarhus Universitetshospital i Skejby, som fra 2019 vil tilbyde en række danske kræftpatienter avanceret og mere skånsom strålebehandling med partikelterapi.

Sted: Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, 7100 Vejle
Gratis adgang, men husk at tilmelde dig her
Arr.: Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF


     
holberg
Wilh. Marstrand: Holberg i sin stue
Kgl. Kobberstiksamling
Torsdag 14. marts kl. 19.00

Holberg - ironi og satire
Foredrag ved Peter Zeeberg, seniorredaktør på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Hvis der er noget, der kendetegner Holbergs forfatterskab, er det hans ironi og sans for satire. Fra hans komedier til hans prosatekster er humoren og ironien et gennemgående greb, som er med til at gøre hans samfundskritik ekstra skarp.
   Men hvad er det egentlig, der kendetegner satiren som kunstform? Hvordan bruger man ironi til at revse samfundet? Hvad er det, der gør Holberg til en mester udi den kunst? Og hvordan har Holberg været med til at udvikle dansk satire fra hans samtid og frem mod i dag?

Foredraget er et led i Folkeuniversitet Aarhus' forskerturné i anledning af, at DDSL og Aarhus Universitetsforlag i februar 2019 afslutter samleværket Holberg - Ludvig Holbergs hovedværker. Turneen støttes af A. P. Møller-fonden

Foredraget er knyttet til Vejle Stadsarkivs aktuelle satireudstilling.

Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Gratis adgang. Begrænset antal pladser - tilmeld til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551.
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejleknacker
Tirsdag 21. marts kl. 19.00

Knacker
Foredrag ved Karsten Skov, forfatter og lektor ved SDU

Karsten Skov fortæller om sine bøger Knacker og Enkeland - romaner, hvis fortællinger danner baggrund for den første danske film om 1. verdenskrig I krig og kærlighed, der havde premiere i november 2018. Karsten Skov er vokset op i Augustenborg og bor i Broager. Selv om romanerne er fiktion, er de dog baseret på virkelige hændelser.

Sted: Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten
Entre og kaffe kr. 80 ved indgang. Tilmelding senest 15. marts til rykind@bbsyd.dk
Arr: Grænseforeningen Vejle Vesteregnanker jørgensen
Torsdag 28. marts kl. 19.00

Desværre AFLYST på grund af for få tilmeldinger


Statsminister i en vild tid. Anker Jørgensens tid 1972-1982
Foredrag ved Thorsten Borring Olesen, forfatter og professor ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Da Anker Jørgensen meget dramatisk blev udnævnt til statsminister efter Jens Otto Krags overraskende afgang efter EF-afstemningen 2. oktober 1972, vidste han næppe, at hans udfordringer skulle blive så store, som de faktisk blev. 1970'erne var en vild tid, som kan beskrives som et sammenstød mellem de oprørske 68'ere og de konservative 80'ere. Det var en tid med strejker, kultursammenstød og politiske oprør, men også med natlige kriseforlig og samarbejde henover midten. Det var en tid med oliekriser og jordskredsvalg, som fuldstændig forandrede det danske parlamentariske system.
   Anker Jørgensen, der var statsminister i 9 af de 10 år fra 1972 til 1982 havde med andre ord hænderne fulde!

   Foredraget tager udgangspunkt i Thorsten Borring Olesens bog Anker Jørgensens tid 1972-1982 (GAD 2017), der sætter lup på perioden, hvor Anker Jørgensen baksede med at holde Danmark på sporet og væk fra afgrunden. Bogen er 1. del af bogværket De danske ministerier 1972-1993 - læs mere her!.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre kr. 60 ved indgang (inkl. pausekaffe). Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejlevandringer
Tirsdag 2. april kl. 19.15

Vandringer
Foredrag ved Jens Peter Nikolaj Hansen, Kolding Stadsarkiv

Hvad fik fx unge håndværkersønner fra Møn til at forlade den smukke og frugtbare ø for at begive sig ud på en farefuld rejse over Atlanterhavet? Hvad blev deres skæbne? Hvad skete der med kontakten til familien i Danmark? Hvordan er det gået deres efterkommere?
Alt dette kan man få nogle svar på gennem slægtsforskning i USA.

Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre kr. 50 ved indgang. Medlemmer af VSF gratis. Tilmelding ikke nødvendig.
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Forening
logo dansk lokalhist
7 foredrag om temaet Epidemier ved Dansk Lokalhistorisk Forenings Årsmøde

på Sinaturhotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle
Alle er velkomne til foredragene.

mikkelsen
Panum: Spredningsveje for den færøske mæslingeepidemi
Fredag 5. april kl. 16.30-18.00

1. Epidemier og 'lægeetnografer' i 1800-tallet
Foredrag ved Jørgen Mikkelsen, ph.d., arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet

I 1803 blev det pålagt alle danske læger at indsende en årlig medicinalberetning til Sundhedskollegiet. Her skulle de bl. a. gøre rede for, hvilke epidemier der havde været inden for de områder, hvor de praktiserede, og hvad de havde gjort for at forhindre sygdommens udbredelse. Mange beretninger diskuterer den mulige sammenhæng mellem sygdomsbilledet og lokalbefolkningens sociale forhold og sædvaner.
   Flere læger udarbejdede også en større afhandling om disse problemstillinger, bl. a. P. L. Panum og A. H. Manicus om Færøernes mæslinge-epidemi i 1846, og Erik Holst, der analyserede levevilkårene i Korsør i anledning af, at byen blev ramt af en voldsom kolera-epidemi i 1857. Foredraget tager udgangspunkt i bl. a. disse afhandlinger.

Sted: Sinaturhotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle
Entre kr. 50 ved indgang. Tilmelding ikke nødvendig.
Arr.: Dansk Lokalhistorisk Forening

 
trier
Fredag 5. april kl. 19.30-21.00

2. Den spanske syge
Foredrag ved Hans Trier, speciallæge i samfundsmedicin, fhv. embedslæge og cand. mag. i historie.

Den verdensomspændende influenzaepidemi i 1918-20 - den spanske syge - kostede over 15.000 danskere livet. Alligevel har den som historisk periode været delvist glemt frem til de seneste årtier. Kilder til epidemien er især dagspressen, Sundhedsstyrelsens og embedslægernes beretninger og arkivmateriale samt lægevidenskabelige artikler.
   Erindringer og lokalhistorisk arkivmateriale - kilder, som særligt
tages under behandling i foredraget - giver os navnlig et bedre indtryk af den spanske syges mentalitets- og socialhistoriske aspekter. Frem for alt efterladte beretninger fra almindelige familier giver et bevægende indtryk af den frygt og angst, der ramte befolkningen, og af det enorme hjælpearbejde, der blev iværksat på offentligt og privat initiativ under krisen.

Sted: Sinaturhotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle
Entre kr. 50 ved indgang. Tilmelding ikke nødvendig.
Arr.: Dansk Lokalhistorisk Forening


malchau  dietz
Lørdag 6. april kl. 13.00-14.30

3. Køn, kald og kompetencer
Foredrag ved Susanne Malchau Dietz, ph. d., sygeplejehistoriker, fhv. lektor ved Aarhus Universitet.

Den faglærte sygepleje i Danmark har sit udspring i tre traditioner, som etablerede sig sideløbende i sidste halvdel af 1800-tallet: én verdslig sygeplejetradition (inspireret af Florence Nightingale) og to religøse traditioner, de katolske nonners og de protestantiske diakonissers. Med udgangspunkt heri tegnes der i foredraget et historisk landkort fra sygeplejefagets første spæde etablering i 1800-tallet frem til dets konsolidering i midten af 1900-tallet. Gennemgående temaer er:  Køn, fordi sygepleje og kvindens iboende/medfødte omsorgspotentiale var anset som uløseligt forbundet. - Kald, fordi et oprigtigt kristent kald langt op i tiden var selve grundlaget for gerningen. - Og kompetencer, fordi teoretisk og praktisk uddannelse blev hovedargumentet for at arbejde kvalificeret med syge og socialt udsatte.

Sted: Sinaturhotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle
Entre kr. 50 ved indgang. Tilmelding ikke nødvendig.
Arr.: Dansk Lokalhistorisk Forening


dupont
Lørdag 6. april kl. 14.45-16.15

4. Pestepidemier i Danmark i 1500-tallet
Foredrag ved Michael Dupont, cand. mag., overassistent i Rigsarkivet

Pest eller kolera? I forhold til de små moderne epidemier, vi jævnligt er udsat for, var pesten virkelig en mandedræber. Forskningen mener, at den i midten af 1300-tallet slog op mod 40 % ihjel i de ramte områder - til sammenligning døde kun lidt over 3 % af kolera i København under landets værste koleraepidemi i 1853. Fra ca. 1350 - 1711 hærgede pesten med jævne mellemrum i Danmark, idet den vendte tilbage ca. en gang hvert tiende år.
   Vi skal se på pestens dødelighed, hvor ofte den ramte, og hvordan den spredte sig, og vi dykker ned i nogle 'spændende' pestår og ser på gode eksempler, især med vægt på udbruddene i Danmark i 1500-tallet.

Sted: Sinaturhotel Haraldskær
Entre kr. 50 ved indgang. Tilmelding ikke nødvendig.
Arr.: Dansk Lokalhistorisk Forening


frydenstrand
Frydenstrand
Lørdag 6. april kl. 20.30-21.30

5. Persilledoktoren på Frydenstrand
Foredrag ved Erik S. Christensen, museumsinspektør og arkivar, KYSTmuseet i Frederikshavn

Hør historien om en svagelig dreng, som udnyttede sit boglige potentiale på en anden måde, end forældrene havde forestillet sig. Han søgte gud i Amerika som præst, men fandt i stedet en læge, der gennem religionen fik ham ledt ind på den medicinske vej, så han kunne tage sin lægeeksamen ved Københavns Universitet. Han stiftede Nordisk Philantropisk Selskab, som stod bag oprettelsen af først Frydenstrand Badesanatorium i Frederikshavn og senere Skodsborg Badesanatorium. Han bevægede sig på kanten mellem videnskab, religion og kvaksalveri og blev kaldt Nordens sundhedsapostel eller persilledoktoren, alt efter temperament. Historien knytter sig til tiden efter indførelsen af religionsfrihed i Danmark, industrialiseringen og den store omkalfatring af samfundet i slutningen af 1800-tallet.

Sted: Sinaturhotel Haraldskær
Entre kr. 50 ved indgang. Tilmelding ikke nødvendig.
Arr.: Dansk Lokalhistorisk Forening


bonderup
Søndag 7. april kl. 9.00-10.15

6. Koleraepidemien 1853
Foredrag ved Gerda Bonderup, dr. phil. og lektor emer. i historie ved Aarhus Universitet.

I 1800-tallet mente man, at epidemiernes tid var forbi. Pesten havde man ikke set i Europa i de seneste 100 år, og kopperne havde man stort set fået bugt med ved vaccination. Da slog en helt ukendt epidemi til - koleraen. Det første koleraudbrud grasserede i Europa i 1830'erne, sociale uroligheder fulgte i kølvandet, men epidemien gik uden om Danmark. Først da den anden epidemi næsten var forbi, ramtes vi i 1853. Her stod dog alle ansvarshavende, såsom læger, medlemmer af bystyrer, mange frivillige fra det bedre borgerskab og mange andre, sammen og gjorde en uselvisk indsats for at få befolkningen overbevist om de bekæmpende foranstaltninger. Det drejede sig især om at holde sig selv og boligen rene. Efter epidemien tog også det offentlige fat i rensning af drikkevand og kloakering. Det hele lykkedes overordentlig godt!

Sted: Sinaturhotel Haraldskær
Entre kr. 50 ved indgang. Tilmelding ikke nødvendig.
Arr.: Dansk Lokalhistorisk Forening


heitz
Søndag 7. april kl. 10.30-11.45

NB: Ændring af foredragsholder i forhold til tidligere annonceret

7. Den spanske syge i Danmark

Foredrag ved Tommy Heisz, journalist og forfatter

Da historiens mest dødbringende epidemi kom til Danmark...

- Et foredrag baseret på forfatterens bog Den spanske syge udgivet i  2018.

Læs mere her.


Sted: Sinaturhotel Haraldskær
Entre kr. 50 ved indgang. Tilmelding ikke nødvendig.
Arr.: Dansk Lokalhistorisk Forening
birgitte romme
Torsdag 2. maj kl. 19.00

Desværre AFLYST på grund af for få tilmeldinger

Når asylcentret bliver en del af lokalsamfundet
Foredrag ved Birgitte Romme Larsen, antropolog, ph.d., lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Kbh.

Birgitte Romme Larsen forsker i naboskabet mellem asylcentre og lokalsamfund.
   I Jelling, hvor Danmarks ældste asylcenter ligger, har hun undersøgt, hvordan centret gennem de sidste 25 år er blevet en indoptaget del af byens liv og hverdag. Studiet viser, hvordan dette naboskab gennem årene er vokset frem i kraft af lokale pragmatiske løsninger på forskellige udfordringer, lokalsamfundet har stået med. Da byen fx manglede plads til en dagpleje, placerede man den i ledige lokaler i asylcentret, og der ligger den fortsat. Det samme gør sig gældende for byens ungdomsklub og skaterbane.

   Det naboskab, der i dag eksisterer mellem byen og asylcentret, har med andre ord aldrig lokalt været defineret eller omtalt som et 'integrationsprojekt' - og i foredraget spørges det, hvorvidt det måske netop er derfor, det er lykkedes så godt?
   Se Birgitte Romme Larsen fortælle om resultaterne fra sin undersøgelse her.

  

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre kr. 60 ved indgang (inkl. pausekaffe). Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle


au logo


rosborg logo


roedkilde logo


Offentlige foredrag i naturvidenskab 

Folkeuniversitetet tilbyder også i år foredrag med aktuelle emner  fra naturvidenskaben. Det sker i et tæt samarbejde med Rosborg Gymnasium & HF, Rødkilde Gymnasium og ikke mindst Aarhus Universitets Offentlige foredrag i naturvidenskab.
    - En efterhånden legendarisk institution, hvor hvert foredrag oftest tiltrækker op mod 1000 tilhørere i universitetets Søauditorier. I Vejle overværede næsten 1100 personer 6 foredrag i 2018.
    Universitetsfolk, der arbejder i forskningens frontlinje, fortæller engageret  og inspirerende om de nyeste opdagelser og erkendelser, samtidig med at de giver et indblik i nogle af de forskningsmetoder, som de benytter. 

    Gymnasierne sponserer foredragene - derfor er der fri adgang.

    Her kan du læse mere om Offentlige foredrag i naturvidenskab.


op-knap